Ana Sayfa  
  Hakkımızda  
  Hizmetler  
  SRC BELGESİ  
  Referanslar  
  İletişim  
  Facebook  
Hakkımızda

Avrupa Birliğine katılım sürecinde genel eğitimlerin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Eğitimleride çok önem kazanmış, kabul edilen yasalarla da mesleki yeterlilik devletimizin gündemine ve önceliğine girmiştir. Bundan böyle ulusal ve uluslararası meslek standartları temel alınarak, teknik ve meslekî her alanda ulusal yeterliliklerin esasları belirlenecek; denetim, ölçme-değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetler yasalarla düzenlenecektir.

ARDER, bu misyonuna uygun olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimi de vermeye başlamıştır.

Bu eğitimlerin amacı; karayolu taşımalarının ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımada düzeni ve güvenliğin, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğinin ve benzeri hizmetlerin şartlarının bilinmesini sağlamak. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumlulukları ile , karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesinin ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasının bilinmesini mümkün kılmaktır. Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, nitelik yönünden değişime uyum gücü kazandırılmış bireyler yetiştirerek işletmelerin ve Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltecektir.

ARDER, seçkin eğitimcileri ve danışman kadrosu ile iş dünyasının, sizlerin hizmetindedir. 

 
  Ana Sayfa    Hakkımızda    Hizmetler    SRC BELGESİ    Referanslar    Eğitim Konuları    Önemli Bilgiler    İletişim    Facebook  
 
Net Çözümleri